Jomfru Marias
budskap:

| 1984-1987 |
| 1987-1995 |
| 1996-1999 |
| 2000-2005 |
| 2006-2009 |

 

Administrer

Marias Budskap 2. februar 2016 til Mirjana i Medjugorje:

Jesus er Kjærlighet og Håp.
Be om å bli bedre kjent med ham.

"Kjære barn. Jeg har kalt dere
og jeg kaller dere på ny
til å bli kjent med min Sønn,
til å bli kjent med Sannheten.
Jeg er med dere og jeg ber for at dere skal lykkes.

Mine barn, dere må be mye
for å ha enda mer kjærlighet og tålmodighet;
for å vite hvordan dere skal holde ut offer (sacrifice)
og være fattige i ånden.
Gjennom Den Hellige Ånd, er min Sønn alltid med dere.
Hans Kirke blir født i ethvert hjerte
som kommer og blir kjent med Ham.
Be om at du må komme til å bli kjent med min Sønn:
be om at din sjel må bli ett med Ham.
Dette er den bønnen og den kjærligheten
som tiltrekker andre og som gjør dere til mine apostler.

Jeg ser på dere med kjærlighet, med en moderlig kjærlighet.
Jeg kjenner dere, jeg kjenner smertene og sorgene,
fordi jeg led også i stillhet. Min tro ga meg kjærlighet og håp.
Jeg gjentar, Oppstandelsen til min Sønn
og min Opptakelse i Himmelen er håp og kjærlighet for dere.
Derfor mine barn, be for å kjenne sannheten;
for å få en fast tro som vil lede hjertene deres og som vil forvandle
smertene og lidelsene deres til kjærlighet og håp. Takk!"

Guds Ord til oss i dag gjennom Jomfru Marias Åpenbaringer og Budskap i Medjugorje

Jomfru Maria, Jesu Kristi Mor, har åpenbart seg daglig i Medjugorje i Herzegovina, siden 25. juni 1981 og gjør det fortsatt nå i 2012. (Akkurat som i Lourdes og Fatima)

Jomfru Maria kommer med nye budskap fra Gud til hele menneskeheten hver måned. Hun sier at hun er Fredens Dronning og vår alles himmelske Mor, og at hun er kommet for å hjelpe oss å frelse verden i en vanskelig tid. Gjennom over 30 år har hun ledet menigheten i Medjugorje i en åndelig "skole" som har spredt seg som vekkelse til millioner av mennesker, og skapt en fredsbølge til hele verden. Jomfru Maria vil lære oss å be med hjertet og få et personlig forhold til Gud. Hun sier at dette er hennes siste åpenbaringer på denne jord, og at dette er en spesiell Barmhjertighetens tid med mange nådegaver fra himmelen.

Verdens Fred begynner med hver enkelt av oss og hvert menneske er viktig i Guds plan; Indre fred og kjærlighet i hjertene våre er en forutsetning for å skape ytre fred med våre medmennesker. Fred er en Guds gave vi bare kan få gjennom omvendelse og bønn.

Dette er det første budskapet hun gav Marija Pavlovic:

26.juni 1981:

Fred, fred, fred og bare fred!
Verden kan bare bli frelst gjennom fred,
men hele verden kan bare få fred hvis den finner Gud.

GUD ER! Si det til alle.
Fred, fred, fred! Bli forsonet! Bare fred!
Inngå fred med Gud og med hverandre!
Forson dere med hverandre, bli brødre.
La freden råde mellom mennesker og Gud
og også blant menneskene
For dette er det nødvendig
å tro, å be, å faste og å gå til skrifte!""Gjennom bønn og faste kan dere stoppe kriger og endre naturlovene"


Marija Pavlovic-Lunetti mottar budskapene den 25. hver måned. Hun får dem diktert og prentet i minnet, og skriver dem ned rett etter åpenbaringen. Hun forteller at Jomfru Maria smiler og viser så mye glede når hun kommer og gir henne disse budskapene. Stemmen hennes er så vakker og fulle av kjærlighet, så ordene i seg selv virker så fattige når hun skal formidle dem videre. Derfor er det viktig at vi lytter til budskapene i bønn, slik at vi selv kan føle gjenklangen av stemmen hennes.
Hun sier også at Jomfru Maria elsker hvert eneste menneske like mye uansett religion eller tro. Hun elsker oss med himmelsk og helt betingelsesløs Morskjærlighet. Hver gang hun nevner Jesu navn stråler hun ekstra opp og viser Ham så stor kjærlighet og ære
"Si til mine barn at jeg elsker dem. Jeg er med dem for å beskytte dem, men nå må de velge for Gud."
"Hvis dere visste hvor høyt jeg elsker dere, ville dere gråte av glede!"


"Jeg er ikke viktig. Jesus er senteret i livet deres. sett Ham alltid på første plass."
( Fra boken, "Marija and the Mother of God" av Heather Parsons)

Til fordypning anbefaler jeg nyhetsbrevet Echo of Medjugorje som har fulgt åpenbaringene fra begynnelsen og han mange gode refleksjoner og artikler knyttet til budskapene. Alle årganger kan lastes ned fra http://medjugorje.org/mechop.htm

Pater Slavko Barbaric pleide å skrive en kommentar til månedsbudskapene som er en fantastisk åndelig veiledning. Han var også psykolog og pedagog og hadde en utrolig evne til å gjøre budskapene forståelige og konkrete i forhold til vår tid og våre liv.
Her finnes hans kommentarer fra 1995 til hans død i november 2000

http://www.medjugorje.org/slavkop.htm


Nyheter:

Vatikanet har nå satt ned en større kommisjon med mange eksperter fra forskjellige fagområder som skal granske fenomene i Medjugorje og uttale seg til troskongregasjonen og skulle vært ferdig høsten 2012. Rykter sier nå at den ikke blir ferdig før i 2013. Noen endelig uttalelse vil ikke komme så lenge åpenbaringene pågår, men mange tror at Medjugorje kan bli erklært som et offisielt bønnested og pilgrimsmål.

Budskapene på denne siden er oversatt til norsk fra den offisielle siden til menigheten i Medjugorje www.medjugorje.hr . Ellers bruker jeg www.medjugorje.com og www.medjugorje.org for informasjon samt diverse bøker.
Det finnes nå også flere filmklipp på youtube og www.medjugorjevideo.com eller www.medjugorjetoday.tv

Se også budskap fra siste årene 2006, 2007, 2008, 2009 eller under menyen til venstre.


Andre Profetier i vår tid

Er vi i De siste tider nå?
Korstog med bønn for å frelse flest mulig og fred i verden!

Vil Jesus snart vise seg på himmelen?
Som forutsagt i evangeliene Matt. 24, 30 og profetiene fra Garabandal, vil det komme et stort tegn på Himmelen som alle mennesker på jorden vil se, og alle vil forstå at det kommer fra Gud. (Sannsynligvis Jesu Kors eller Jesu ansikt) Samtidig vil alle få innsikt i sitt eget liv og se sine synder i forhold til Gud. For dem som er forberedt vil det være et vidunderlig møte med Guds Barmhjertighet. For dem som har fornektet Gud, og ikke har omvendt seg vil det være fryktelig, og de vil bli fylt av sorg og gru. Noen vil dø av frykt. Mange vil da angre og omvende seg. Ved denne hendelsen vil Gud gi oss en forsmak på Dommedag og en siste sjanse til å vise sin barmhjertighet, før Han i sin rettferdighet renser verden for det onde. De siste tider er ikke verdens ende men en overgang til en ny begynnelse, og må forberede oss til å leve i den nye Tiden med Fred og nestekjærlighet.

Jomfru Marias åpenbaringene og profetiene i Medjugorje står i direkte sammenheng med tidligere Maria- åpenbaringer i Lourdes i Frankrike 1858 og Fatima i Portugal, 1917, som er godkjent av Kirken.
Alle er et inderlig kall til omvendelse,bønn og bot.

I årene 1961-65 var det også liknende og dramatiske åpenbaringer med budskap i Garabandal i Spania som er mindre kjent men svært viktige for vår tid. Hovedbudskapet fra 18.10.1961 er en sterk advarsel mot det moralske forfallet og frafallet fra Kirken som begynte i 1960-70 årene. De har profetert at det vil komme en stor Advarsel som alle mennesker på jorden vil se samtidig, og alle vil se sine egne synder og få en siste sjanse til å angre og vende seg til Gud. Etterpå vil det komme et stort synlig og vedvarende tegn i Garabandal som vil gi mye nåde og helbrede syke. Etter det vil Gud rense jorden for ondskap og mange vil bli utryddet. I Joh. Åp. sies det en tredjedel av jordens befolkning.

“ Vi må gjøre mange offer, gjøre mye bot.
Vi må besøke det Hellige Sakramentet ofte;
men først, vi må være gode
Og uten at vi gjør dette.
Vil det komme en straff over oss.
Begeret fylles allerede opp
Og uten at vi forandrer oss.
vil en veldig stor straff komme over oss.
Jomfruen ønsker at vi skal gjøre dette
slik at Gud ikke skal straffe oss.
”(Garabandal.18.10.1961)

Les mer om dem her

Presten Don Stefano Gobbi fikk locusjoner, budskap fra Jomfiu Maria gjennom mange år fra 1973 som er spesielt beregnet til prestene i vår tid og er samlet i boken;
"To the priests, Our Ladys beloved sons"og han startet en Mariansk bevegelse for prester og lekfolk som er blitt verdensomspennende.

Vassula Ryden, opprinnelig gresk ortodoks, har hatt direkte kontakt med Jesus og Gud Fader, Yahwe, siden 1985 og har fått diktert flere bøker som er kjærlighetsbrev og hymner fra Gud til hvert menneske.
Hun har som kall å arbeidespesielt for enheten mellom alle kirker. Gud er nærværende hele tiden og vi kan møte Ham i bønn og tilbedelse. (Konkret at alle kirker skal feire påske samme dato)
Diktatene hennes er nå samlet i en bok som heter "True Life in God", en vidunderlig gave til alle som søker Gud og personlig åndelig veiledning.
Hun fikk et alvorlig budskap 13. desember 2009 der Jesus erklærer at verden er i stor synd og at svært få av dem som kaller seg kristne lever etter evangeliet.
Guds rettferdige vrede er stor over den ondskapen og synden Han ser på jorden. www.tlig.org

"Anne" en irsk 5-barnsmor og lek-apostel begynte å høre himmelske stemmer etter en pilegrimstur til Medjugorje, og har gitt ut flere bøker og enkle skrifter som hun kaller "Rettledning for vår tid "og "Heaven speaks" og omhandler konkrete problemer vi møter som familieliv, skilsmisse, ,rusmisbruk, abort, økonomisk krise, depresjon, sykdom m.m. Jesu kjærlighet gir trøst og støtte uansett hvilken situasjon vi er i og veileder "Anne" og oss i hverdagens utfordringer som kristne. Disse kan lastes ned gratis på
www.DirectionForOurTimes.com

Jomfru Maria har også åpenbart seg i Japan. Fra 1973-1981 var det en statue av jomfru Maria i et kloster i Akita som gråt tårer av blod over 100 ganger, og hun gav budskap til en søster Agnes om at verden måtte omvende seg:

Below are some key excerpts from the messages of Our Lady of Akita to Sister Agnes in Akita, Japan:

August 3, 1973

Many men in this world afflict the Lord. I desire souls to console Him to soften the anger of the Heavenly Father. I wish, with my Son, for souls who will repair by their suffering and their poverty for the sinners and ingrates.

In order that the world might know His anger, the Heavenly Father is preparing to inflict a great chastisement to all mankind. With my Son I have intervened so many times to appease the wrath of the Father. I have prevented the coming of the calamities by offering Him the sufferings of the Son on the Cross, His precious Blood, and beloved souls who console Him and a form a cohort of Victim souls.

Prayer, penance and courageous sacrifice can soften the Father’s anger

October 13, 1973

"As I told you, if men do not repent and better themselves, the Father will inflict a terrible punishment on all humanity. It will be a punishment greater than the deluge, such as one has never seen before. Fire will fall from the sky and will wipe out all the great part of humanity…the good as well as the bad, sparing neither priest nor faithful. The survivors will find themselves so desolate that they will envy the dead. The only arms which will remain for you will be the Rosary and the Sign left by my Son. Each day recite the prayers of the Rosary. With the Rosary, pray for the Pope, the bishops and the priests."

http://www.ewtn.com/library/mary/akita.htm

 

Det finnes også mye informasjon på den danske siden www.profeti.dk og de arrangerer også pilegrimsreiser til Medjugorje.


EN KORT INNFØRING TIL JOMFRU MARIAS BUDSKAP i MEDJUGORJE

Jesus forkynte:
"Vend om og tro på evangeliet,
for Guds rike er nær!"

Jomfru Marias synliggjørelse og nærvær i verden i vår tid er nettopp for å hjelpe oss med denne omvendelsen som er en daglig prosess. Gjennom sine budskap og åndelige veiledning vil hun lede oss gjennom en virkelig omvendelse, Metanoia, til en levende tro på Guds kjærlighet og til virkelig fred. Gjennom å erkjenne at vi er skapt av Gud og har fått en guddommelig Ånd og sette av tid til bønn og samtale med Gud kan vi begynne å leve i Guds Rike her og nå. Gud elsker hvert eneste menneske og ønsker et personlig Farsforhold og vennskap med oss og å redde oss fra alt ondt. Budskapene er også et kall og en skole i hellighet og gir oss trinn for trinn stadig nye utfordringer for å vokse som kristne.
Ta et budskap av gangen, mediter over det og prøv å leve etter det.

Vicka, Jakov, Ivanka, Mirjana, Marija og Ivan under en av de første åpenbaringene juni 1981 inne i kirken i Medjugorje i Herzegovina.

FRED,FRED, FRED!!!
GUD ELSKER DERE!
OMVEND DERE TIL GUD OG FÅ FRED!
FØRST FRED I HJERTENE DERES
OG SÅ I HELE VERDEN.

Dette er hovedbudskapet til Jomfru Maria, i Medjugorje og det kom akkurat 10 år før krigen brøt ut i Bosnia-Herzegovina. Jesu Hellige Mor åpnebarer seg hver dag på jorden nå i vår tid. Hun er Vår Himmelske Mor og kaller alle oss mennesker for "sine barn", uansett alder, nasjonalitet eller religion. Hun er kommet for å vise oss Guds kjærlighet og den Freden som bare Han kan gi. Hun har også som oppgave å forberede Jesu gjenkomst.

Menneskene må omvende seg til Gud og skape fred og rettferdighet seg i mellom. Hele vår eksistens står i fare, men Gud rekker ut sin reddende hånd til alle som vil ta i mot. Han tilgir enhver som angrer sine synder og ønsker å være hans barn.

Jomfru Maria har åpenbart seg hver dag siden 24. juni 1981 i Medjugorje, en liten landsby i Bosnia-Hercegovina, og gjør det fortsatt. Hun kaller seg Fredens Dronning og kaller hele menneskeheten til omvendelse, tro, bønn og fred. Hun er sendt av Gud for å redde oss og trygler oss om å ta i mot Guds kjærlighet, glede og fred!

Seks vanlige unge mennesker har de siste 25 årene hatt mange tusentalls møter med den vidunderlig vakre Kvinnen fra Himmelen, som de kaller "Gospa" (Vår Frue). Noen ganger har hun også Jesusbarnet på armen. De kan se og snakke med henne og ta på henne akkurat som med et vanlig levende menneske. Andre som er til stedet kan hverken se Maria eller høre når de snakker.

De har mottatt utallige budskap som er et inderlig kall til alle mennesker om å tro på Gud, omvende seg, be og faste og skape fred.

De har sett Himmelen, Skjærsilden og Helvetet og bekrefter at det er et evig liv etter det jordiske. De forteller at alle er veldig lykkelige i Himmelen og ser unge og vakre ut. Ivanka har også møtt sin mor, som døde 2 måneder før åpenbaringen begynte.
Seerne får også 10 hemmeligheter hver som angår Jordens framtid og dramatiske konsekvenser av menneskenes synder. Tre av seerne; Mirjana, Ivanka og Jakov har allerede fått sine 10 hemmeligheter og får nå bare se Jomfru Maria en gang i året og ved helt spesielle anledninger. Vicka, Marija og Ivan har fått 9 av hemmelighetene og har fortsatt daglige åpenbaringer. Mirjana har fått vite hvor og når det skal skje og hun sier at det haster med å omvende seg. Jomfru Maria sier at dette er siste gang Hun kommer til å vise seg på Jorden og at Hun er kommet for å forberede oss på Jesu Gjenkomst.

Åpenbaringene har vært fulgt av mirakler, helbredelser, omvendelser og overnaturlige tegn som er blitt sett og opplevd av tusenvis av pilegrimer. Millioner av mennesker fra hele verden har valfartet til denne lille landsbyen og personlig fått oppleve en Oase av Himmelsk Fred, først i et kommunistisk land og siden midt i en krigssone.
.
Maria har hele tiden bebudet at verdensfreden bare kan sikres gjennom bønn og omvendelse til Gud og indre fred i hjertene.
Hvert eneste menneske er viktig.

Hva kan vi gjøre?
Jomfru Maria svarer:
"Be,be,be!"
"Gjennom bønn og faste kan en stoppe kriger og sette naturlovene ut av kraft."

"Salige er de som skaper Fred for de skal kalles Guds Barn!" (Matt.5,9)

 

 

fosidebok

NY BOK:
Medjugorje på Norsk
Alle budskapene,
historien og
miraklene. Kr.290
E-Bok Kr.150

Bestilles per mail
aaseot@gmail.com


© Medjugorje.no | Designet av 3DK.no